Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

We starten de namiddag met een vormingsmoment met betrekking tot Infant Mental Health. Vervolgens wordt
kort het project Perinatale Mentale Gezondheid toegelicht alsook de nieuwe outreachwerking van
Moeder&Baby Zoersel – PC Bethanië.

Nadien denken we graag met jullie na over hoe we een verwijsnetwerk Ambulante en Mobiele Perinatale GGZ in
provincie Antwerpen kunnen uitbouwen. Concreet beogen we een samenwerking op te zetten tussen ambulante
psychologen en psychotherapeuten, vroedvrouwen met bijkomende (interesse voor) specialisatie in Perinatale
Mentale Gezondheid, CGG’s, medewerkers CKG (Amberbegeleiding), Kind&Gezin (psychopedagogen), mobiele
teams en de gespecialiseerde outreach van Moeder&Baby. Via interactieve gesprekstafels nemen we volgende
thema’s graag met jullie onder de loep:

– Helder krijgen wie welke zorg aanbiedt (preventie, ondersteuning, behandeling,…) en hoe verschillende
zorgactoren kunnen samenwerken met elkaar;
– Zicht krijgen op bestaande goede praktijken inzake perinatale GGZ, zowel vanuit gesubsidieerde diensten als
vanuit privépraktijken;
– Voorstelling denkpistes m.b.t. organisatie vormingen, opleiding en intervisie.
– Inbedding van de perinatale GGZ binnen de intersectorale en transmurale samenwerking (somatische zorg,
Kind&Gezin,…).
– Inzet op transparantie zorglandschap perinatale GGZ (bv. via websites)