Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

De leeftijdsperiode tussen 14 en 25 jaar stelt jongvolwassenen voor cruciale uitdagingen op psychologisch, fysiek, sociaal en maatschappelijk vlak. Drie kwart van de psychiatrische stoornissen beginnen in die leeftijdsfase. Hoewel de zorgnood aanzienlijk is, doen jongeren alarmerend weinig beroep op adequate zorg. Ze haken in grote getale af. Ook de overgang van de jeugd- naar de volwassenpsychiatrie is een heikel punt. Dat ervaren zowel de jongeren als hun ouders en hulpverleners.

Transitiepsychiatrie is vandaag een hot item. Met de steun van het fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting zullen voor het eerst een Nederlandstalige (KU Leuven, CCliPs, Prof. dr. R. van Winkel) en Franstalige (ULB, Prof. dr. V. Delvenne) leerstoel een bijdrage leveren aan het onderzoek en aan innovatieve zorg voor jongeren in de transitieleeftijd.

Je bent van harte welkom op het kick-off evenement van de leerstoelen transitiepsychiatrie op vrijdag 17 januari 2020 in de Académie Royale de Médicine te Brussel. Tal van hoog aangeschreven (internationale) sprekers, waaronder Jim van Os (UMC Utrecht), Therese van Amelsvoort (Universiteit Maastricht) en Marie-Odile Krebs (INSERM Parijs) zijn te gast.

https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/kick-chairs-transition-psychiatry