Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Je bent van harte welkom op het kick-off-evenement van de leerstoelen transitiepsychiatrie op vrijdag 17 januari 2020 in de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Transitiepsychiatrie

Drie kwart van de psychiatrische stoornissen beginnen in de leeftijdsfase van jongere of jongvolwassene. Maar jongeren doen alarmerend weinig beroep op adequate zorg. Ook de overgang van de jeugd- naar de volwassenenpsychiatrie is een heikel punt, zo ervaren zowel jongeren zelf als hun ouders en hulpverleners.

Met de steun van het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting leveren voor het eerst een Nederlandstalige (KU Leuven, CCliPs, prof. dr. Ruud van Winkel) en Franstalige (ULB, prof. dr. Véronique Delvenne) leerstoel een bijdrage aan het onderzoek en de innovatieve zorg voor jongeren in de transitieleeftijd.

Tal van hoog aangeschreven (internationale) sprekers, waaronder Jim van Os, Therese van Amelsvoort en Marie-Odile Krebs zijn op deze kick-off te gast.