Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Personen met autisme en een verstandelijke beperking vertonen in stresssituaties vaak ernstig probleemgedrag. Terecht wordt in de gehandicaptenzorg en de autismehulpverlening de klemtoon gelegd op het voorkomen van probleemgedrag door het aanpassen van de omgeving. Toch kan niet alle probleemgedrag worden voorkomen en worden ouders en begeleiders die met deze groep werken regelmatig geconfronteerd met ernstige agressie, automutilatie of destructief gedrag.

Paniekerige of emotionele reacties hierop zijn begrijpelijk, maar kunnen tot gevaarlijke escalaties leiden. Deze workshop bevat een oefenprogramma om ouders, leerkrachten en begeleiders zonder gespecialiseerde voorkennis te trainen in het adequaat reageren op die gedragscrisissen: wat kan de begeleider doen om de persoon in kwestie terug tot rust te brengen? Toelichting van het praktische stappenplan wordt afgewisseld met korte oefeningen. Inbreng van eigen casussen is mogelijk.

De methodiek is ontwikkeld voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking en is zowel op kinderen als op volwassenen toepasbaar en tevens bij elke graad van verstandelijke beperking (van licht tot zeer ernstig).