Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Beste klinische psycholoog en klinische orthopedagoog,

De afgelopen jaren heeft de introductie van gemeenschapsgerichte zorg de hervormingen van de geestelijke gezondheidszorg in België getekend.

Ongeveer 25% van de Belgische volwassenen zal gedurende hun leven psychische moeilijkheden ervaren, waarvan de meest voorkomende angstige  gevoelens, depressieve stemming of problematisch alcoholgebruik zijn. Om tegemoet te komen aan de noden van deze specifieke doelgroep, werd er in december 2018 een RIZIV-conventie goedgekeurd met als doel een aanbod van geestelijke gezondheidszorg op de eerstelijn te ontwikkelen.

Deze eerstelijnszorg maakt deel uit van preventie- of vroege interventieprogramma’s. Het doel is om te voorkomen dat licht of matige psychische problemen evolueren naar complexe en chronische problemen (bijv. stoornissen). Om de toegankelijkheid van dit aanbod te waarborgen, staat de conventie de tussenkomst toe van de verplichte verzekering bij de terugbetaling van ambulante sessies bij geconventioneerde klinische psychologen en klinische orthopedagogen.

40 jaar na de eerste afgestudeerde psychologen in België is de ontwikkeling van terugbetaalde eerstelijnszorg een aanzienlijke stap voorwaarts voor onze sector en vooral voor de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg voor de bevolking.

Eerstelijns psychologische zorg is een korte generalistische psychologische interventie met als doel de onafhankelijkheid van de patiënt te bevorderen en zijn vaardigheden te versterken. Deze zorg dient financieel toegankelijk te zijn, dichtbij de woonplaats van de patiënt en met snelle toegang plaats te vinden.

Sinds de start op 1 april 2019 zijn er meer dan 450 klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen geconventioneerd om eerstelijnszorg te verlenen. Het zijn gekwalificeerde professionals met verschillende klinische  oriëntaties en met uitgebreide klinische ervaring (gemiddeld 15 jaar ervaring). Het aantal klinisch psychologen/orthopedagogen dat zich kan conventioneren is beperkt. In sommige regio’s wordt er reeds 50%van het totale aanbod terugbetaalde sessies geleverd. De feedback van professionals die bij dit aanbod betrokken zijn, is positief.

Om het beschikbare aanbod te vergroten, lanceren we een nieuwe wervingsfase tot 24/02/2020. U kunt uw interesse kenbaar maken bij de netwerkcoördinator van uw netwerk Geestelijke Gezondheidszorg.

Wilt u deelnemen aan een federaal project dat bijdraagt ​​tot de toegankelijkheid van de psychologische zorg van het land? Wilt u uw patiënten helpen hun eigen krachten te mobiliseren om hun moeilijkheden het hoofd te bieden? Heeft u ruimte in uw agenda voor minimaal 4 sessies per week voor eerstelijnszorg? Wilt u netwerken, communiceren met nieuwe collega’s of artsen, deelnemen aan trainingen en intervisies? Ga naar de website www.psy107.be

Ga naar de bovenkant