EEN PEDAGOGISCH BEGELEIDER MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN tweede & derde graad

Posted 8 months ago


Heb jij ervaring als leraar in het studiedomein Maatschappij en Welzijn doorstroom of dubbele finaliteit?
Ben je in het bezit van tenminste een diploma master? Wil je terechtkomen in een dynamisch team en innovatieve omgeving?
Dan ben JIJ de medewerker die WIJ zoeken!


Wij, dat is een hecht team van collega’s binnen Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV). We verwelkomen je graag!
POV ondersteunt provinciale scholen bij de uitbouw van kwaliteitsvol onderwijs waar de lerende centraal staat.

JOUW TAKENPAKKET

In onze organisatie zetten we maximaal in op competenties en talenten. Zo kan dit takenpakket op basis van jouw inbreng op maat
worden aangepast. Wij bieden je de ondersteuning om de nodige competenties te versterken.
PEDAGOGISCHE BEGELEIDING: je werkt – in team – mee aan:
† het professionaliseren van leraren van het studiedomein Maatschappij en Welzijn – doorstroom
en dubbele finaliteit met betrekking tot de cesuurdoelen en specifieke eindtermen
† het begeleiden van de vakgroepen bij het opstellen van leerlijnen tweede en derde graad
† het doen van klasbezoeken en het geven van feedback aan leraren over een krachtige leeromgeving
† het in gesprek gaan met leraren over de afstemming van handboeken en cursusmateriaal op
eindtermen en effectieve leerstrategieën

COMPETENTIES

Jobgerelateerde competenties
{ ervaring als leraar tweede of derde graad domeinspecifieke doorstroom en dubbele finaliteit strekt tot aanbeveling
{ doelgericht werken naar het versterken van leerwinst
{ ontwikkelingsgerichte feedback geven aan leraren
{ leraren stimuleren tot samenwerkend leren, tot samen ontwikkelen


COMPETENTIES

Persoonsgebonden competenties
{ empathisch vermogen
{ sterke communicatievaardigheden, zowel naar een individu als naar een groep
{ verbindend samenwerken met anderen
{ zin voor initiatief hebben
{ open-minded teamspeler
{ zelfkritisch zijn en het eigen functioneren voortdurend willen verbeteren


AANBOD
† 20% (is nog te bespreken)
† Detachering vanuit een vast benoemde opdracht met behoud van salaris en anciënniteit
† Indiensttreding vanaf 1 september 2023
† Aanvangsbegeleiding: verdere professionalisering rond de modernisering, ondersteuning en ruimte om te groeien
in je takenpakket als pedagogisch begeleider
† Extra voordelen: maaltijdcheques, woon-werkvergoeding (openbaar vervoer), kilometervergoeding
en omniumverzekering voor dienstverplaatsingen, vergoeding voor kosten telefoon
† Een aantrekkelijk verlofpakket: alle schoolvakanties + 2 recupdagen
† Je bent autonoom in de organisatie van je werk
† Je krijgt een verantwoordelijkheid binnen het takenpakket en de uit te voeren projecten

PLAATS TEWERKSTELLING

Afhankelijk van de noden van je job, werk je in de scholen, thuis of op het kantoor van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen in Brussel
indien je aanwezigheid vereist is voor overleg: Spaces – Tour & Taxis | Gare Maritime, Picardstraat 7, bus 100, blok 6, 1000 Brussel.


KANDIDAATSTELLING

Je stuurt een motivatiebrief en cv voor 7 juli 2023 naar griet.mathieu@pov.be
De selectieprocedure bestaat uit een mondeling gesprek waarbij dieper ingegaan wordt
op de motivatiebrief, het cv en het takenpakket.

Apply Online