Agogisch beleidsmedewerker

Posted 3 months ago

Functieomschrijving:

Opdracht: Als agogisch beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van de inhoudelijke expertise die nodig is om onze cliënten deskundig te begeleiden.

Plaats in de Organisatie: Je rapporteert aan de verantwoordelijke van de expertisecel.

 

Als agogisch beleidsmedewerker vervul je de volgende taken:

Agogische expertisemakelaar:

 • Je brengt de bestaande agogische expertise in kaart en ontwikkelt een systeem voor interne en externe kennisuitwisseling.
 • Je zoekt naar manieren om bestaande agogische expertise te borgen en te vertalen in interne documenten en opleidingen.
 • Je ondersteunt communities of practice (op vraag) en coördineert interne en externe outreach- en vormingsprogramma’s.
 • In samenwerking met de teams breng je vormingsbehoeften in kader die de basis vormen van het jaarlijks VTO-plan. Je houdt ook toezicht op de uitvoering ervan.

Agogisch inspirator:

 • Je volgt actief de (wetenschappelijke evidence-based) literatuur met betrekking tot het ondersteunen van personen met een beperking en vertaalt nieuwe inzichten naar bruikbare instrumenten en opleidingen voor agogische medewerkers.
 • Je geeft agogisch advies aan het directieteam op basis van je kennis en op verzoek.
 • Je vertaalt onze ondersteuningsvisie naar dagelijkse praktijkrichtlijnen.
 • Je verkent mogelijkheden om gemeenschappelijke inhoudelijke projecten met andere organisaties of onderzoeksinstellingen en coördineert stages voor studenten uit masteropleidingen.

Agogisch consulent:

 • Je speelt een actieve rol in het instroomteam en bent verantwoordelijk voor een eerste screening van kandidaat-cliënten op toeleidingscriteria.
 • Op verzoek neem je deel aan casusoverleg in geval van vastgelopen situaties of complexe zorgvragen waar een “neutrale” blik van toegevoegde waarde is. Je gaat vervolgens op zoek naar bronnen om extra expertise binnen te halen of te ontwikkelen.

Functieprofiel:

 • Je bent een facilitator en ondersteunt medewerkers enkel daar en zo lang als nodig.
 • Je bent gedreven om oplossingen te vinden voor agogische problemen en hebt geen moeite om nieuwe ondersteuningsproblematieken aan te pakken.
 • Je neemt initiatief en kunt verbanden leggen tussen verschillende perspectieven.
 • Je hebt ervaring in projectmanagement en kunt evidence-based onderzoek en trends vertalen naar de praktijk.

Kennis:

 • Ruime kennis van het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking op alle levensdomeinen.
 • Specifieke kennis van het ondersteunen van cliënten met autisme, cliënten met een dubbeldiagnose en vastgelopen situaties.
 • Op de hoogte van recente ontwikkelingen in de organisatie van de zorg.
 • Begrip van hoe medewerkers leren.
 • Kennis van kennismanagement.

Vaardigheden:

 • Overtuigingskracht en enthousiasme.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, vertrouwd met Microsoft-softwaretoepassingen.
 • Vermogen om complexe teksten of regelgeving te vertalen naar praktische toepassingen.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • Analytisch denken en organiseren.

Houding:

 • Positieve houding en loyaliteit aan de missie en waarden van De Vijver vzw.
 • Respectvolle omgang met medewerkers, cliënten en hun sociale netwerk.
 • Bereidheid tot voortdurende persoonlijke ontwikkeling.
 • Constructief kritisch.
 • Samenwerken met collega’s om organisatiedoelen te bereiken.

Diploma en Andere Vereisten:

 • Masterdiploma in de welzijnssector of gelijkwaardig diploma op basis van ervaring.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de sector.
 • Rijbewijs B.

Verloning en Voorwaarden:

 • 0,50 FTE (halftijds)
 • Verloning op masterniveau.
 • Als lid van de expertisecel maak je deel uit van het team dat de organisatie-permanentie waarneemt via een beurtrol.

Solliciteren: 

Solliciteer door een e-mail te sturen naar solliciteren@devijvervzw.be met vermelding van het referentienummer: 2023-10 ABM

Apply Online